Władze Spółki

Marian Waloszyński    – Prezes Zarządu

Dorota Pietrowska      – Prokurent