Władze Spółki

Marian Waloszyński    – Prezes Zarządu

Tomasz Gibki                 – Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu

Dorota Pietrowska      – Prokurent