INFORMACJE OGÓLNE

 

        Serdecznie Witamy na stronie podmiotowej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich.

 

        Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące SWIK Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki. 
Prezes Zarządu
Marian Waloszyński