Przedmiot działalności SWiK Sp. z o.o. obejmuje:

  • produkcja i dystrybucja wody;
  • odbiór i oczyszczanie ścieków;
  • projektowanie, budowa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Font Resize
Zmiana kontrastu