STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W STRZELCACH OPOLSKICH

OGŁASZA ZATWIERDZONE

AKTUALNE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

 

http://swik.com.pl/dla-klienta/taryfy-oplat