Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

TELEFON ALARMOWY: 994

TELEFONY: (+48) 77 461 39 65, (+48) 77 461 27 08, (+48) 77 461 42 26

e-mail: swik@swik.com.pl

WWW: swik.com.pl

BIP: bip.swik.pl

NIP: 756-10-03-146

REGON: 530997537

KRS0000131719

godziny pracy: 700 – 1500