Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.393.450 (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 137.079 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) udziałów. Wartość nominalna udziału wynosi 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, z czego:

  • Gmina Strzelce Opolskie posiada 160 (sto dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 67.738.000 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
  • Gmina Jemielnica – posiada 919 (trzynaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) udziałów wartości po 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 7.655.450 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.