Rada Nadzorcza Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

 skład osobowy:

Waldemar Baluch          – przewodniczący

Waldemar Piontek         – sekretarz

Henryk Griner                  – wiceprzewodniczący rady nadzorczej

podstawa działania:

1. Uchwała Nr 10/VI/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2015r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Balucha na nową kadencję

2. Uchwała Nr 11/VI/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2015r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Henryka Grinera na nową kadencję

3. Uchwała Nr 12/VI/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2015r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Piontek na nową kadencję

 

wynagrodzenie:

od 01.01.2018r. do nadal

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3 554,64 zł (brutto)

Członek Rady Nadzorczej – 3 080,69 zł (brutto)

podstawa naliczania:

Uchwała Nr 11/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 23.06.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Treść uchwały