Rada Nadzorcza Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

 skład osobowy:

Henryk Griner          –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Rurynkiewicz   –  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Waldemar Piontek   –  Sekretarz Rady Nadzorczej

podstawa działania:

1. Uchwała Nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2021r. w sprawie powołania Ewy Rurynkiewicz  na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

2. Uchwała Nr 22/VI/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2021r. w sprawie powołania Henryka Grinera  na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

3. Uchwała Nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 29.06.2021r. w sprawie powołania Waldemara Piontek  na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 

wynagrodzenie:

od 01.01.2021r. do nadal

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4 241,57 zł (brutto)

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 3 676,03 zł (brutto)

podstawa naliczania:

Uchwała Nr 11/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich z 23.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Treść uchwały