Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi w menu.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie.
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii nazwa podkategorii zostaje podświetlona na niebiesko.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie „pop-up”.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią – zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje („DRUKUJ”, „PRZEŚLIJ”) zawsze znajdują się na początku treści lub okna pop-up.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
https://get.adobe.com/pl/reader/

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

– Logo SWIK umożliwia przejście na stronę informacyjną SWIK,
– Podmenu Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
– Podmenu Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
– Podmenu INSTRUKCJA KORZYSTANIA BIP zawiera niniejszy tekst,
– Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną BIP,
– Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę „zaawansowane” mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.