Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna i modernizacja sieci kanalizacyjnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-100/03/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ 3. SIWZ część...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

PRZETARG NIEOGRANICZONY na ROBOTY BUDOWLANE „Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich” Nr zamówienia: PZP/W-89/02/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 3. SIWZ część I 4. SIWZ część II 5. SIWZ część III 6. Załączniki do SIWZ (wersja PDF) 7. Załączniki do SIWZ wersja...

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich

PRZETARG NIEOGRANICZONY NADZÓR INWESTORSKI dla zadań modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich Nr zamówienia: PZP/W-045/02/2018 Dokumenty do pobrania: 1. Ogłoszenie 2. Standardowy formularz JEDZ – wer. edyt. 3. SIWZ cz. I – Instrukcja dla Wykonawców 4. SIWZ cz. II – Wzór umowy 5. SIWZ cz. III – Opis przedmiotu...

Zapytanie ofertowe na usługi nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE na USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” – Część I Nr zamówienia: PZP/W-057/01/2017 Dokumenty do pobrania: 1. Cz. I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cz.II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Cz. III Specyfikacja Istotnych Warunków...