TARYFY

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
ogłasza zatwierdzone
AKTUALNE Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

 

http://swik.com.pl/dla-klienta/taryfy-oplat