ZARZĄD

Władze Spółki:

Marian Waloszyński – Prezes Zarządu

Tomasz Gibki – Wiceprezes Zarządu – Członek Zarządu

Dorota Pietrowska - Prokurent