OGŁOSZENIA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 (Składanie ofert do 25.06.2018r.)

 

Przetarg PZP/W-100/03/2018 

Nazwa zadania: 

ROBOTY BUDOWLANE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 
2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej

 Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

  


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przetarg PZP/W-100/03/2018

Nazwa zadania: 

ROBOTY BUDOWLANE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej 
2. Dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Leśnej

Pkt. 1 i 2 w Strzelcach Opolskich

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przetarg PZP/W-045/02/2018

Nazwa zadania: Nadzór Inwestorski dla zadań modernizacja oczyszczalni  ścieków i budowa suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich

  


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr zamówienia: PZP/W-037/01/2018

Nazwa zamówienia:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej"

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Nr zamówienia: PZP/W-136/03/2017

Nazwa zamówienia:

 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jemielnica"

  


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - unieważnione

 

Nr zamówienia: PZP/W-136/03/2017

Nazwa zamówienia:

"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jemielnica"

 


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przetarg PZP/W-89/02/2017

Nazwa zadania:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

"Budowa i modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Strzelcach Opolskich"

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-057/01/2017

Nazwa zadania:

USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie” – Część I

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

    

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-323/07/2016

Nazwa zadania:

Dostawa energii elektrycznej dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-278/06/2016

Nazwa zadania:

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-236/06/2016

Nazwa zadania:

Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-219/05/2016

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr PZP/W-179/04/2016

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Jędrynie , Kalinowice i Ligota Dolna oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jędrynie wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

  


 

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Strzelcach Opolskich oraz modernizację stacji wodociągowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

 


 

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 


  

OGŁOSZENIE o zamówieniu

 

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych.

 


 

 

OGŁOSZENIE o przetargu

  

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie Kontrakt 8 "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle" (dokończenie realizacji zadania) 

 


 

OGŁOSZENIE o przetargu 

  

Przetarg P-05/PZP/2014

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”.

 

 


 

OGŁOSZENIE o przetargu 

  

Przetarg nieograniczony – zamówienie nr  P–03/PZP/2013

pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Kontrakt 5 Kadłub Wieś , Kontrakt 8a Szymiszów Wieś, Kontrakt 8c Osiek.

 


 

 OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

  

 USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie"

 


 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego Nr PZP/W-205/04/2013 na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie". 

  


 

OGŁOSZENIE o przetargu

 

Modernizacja /Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich realizowana w ramach projektu, „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”. 

P – 02/PZP/2013

  


 

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I. Nr ogłoszenia:106919 - 2013.

 


 

 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

  

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż Komisja powołana do wyboru oferty dot. "przetargu nieograniczonego Nr P-01/PZP/2013 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I" dokonała wyboru.

 

   


 

 OGŁOSZENIE przetargu

  

USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO

nad realizacją zadań inwestycyjnych Projektu:

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

   


 

 OGŁOSZENIE o zamówieniu - roboty budowlane

  

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie

 

zaprasza firmy do złożenia oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rożniątowie Etap I.

Numer ogłoszenia: 55649 - 2013

Data zamieszczenia: 12.04.2013 

   


 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty.

 

            Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż Komisja powołana do wyboru oferty na "Budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z magazynem i pomieszczeniem gospodarczym na terenie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ulicy Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie" dokonała wyboru oferty firmy.

 

 


OGŁOSZENIE – ZAKUP SAMOCHODÓW

POGOTOWIA WODOCIĄGOWEGO

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie

    zaprasza firmy do złożenia oferty na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych dla Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich